آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1393

عنوانتاریخ انتشار
هم زمان با شروع اردوهای آماده سازی در آکادمی ملی المپیک: اسکی بازان آلپاین تست دادند ۱ مهر ۱۳۹۳
برای حضوری قدرتمند در تور جهانی و رقابتهای آسیایی قطر : والیبالیستهای ساحلی تست دادند ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
جهت حضوری موفق در بازیهای پاراآسیایی اینچئون : جودوکاران نابینا و کم بینا تست دادند ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
در اولین مرحله از اردوهای آماده سازی : جوانان جودوکار تست دادند ۲۹ شهریور ۱۳۹۳
صبح امروز و با حضور در آکادمی ملی المپیک : بانوان تکواندوکار هندی تست دادند ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
در اردوی مشترک تکواندوکاران ایران و هند روی داد : هوگوپوشان هندی درآکادمی ملی المپیک تست دادند ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
جهت حضوری قدرتمند در بازیهای آسیایی اینچئون : بانوان تکواندوکار در تستهای آمادگی جسمانی ۱۸ شهریور ۱۳۹۳
با حضور در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک روی داد: بازدید سرزده معاون وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک از اردوی شمشیربازان ۱۸ شهریور ۱۳۹۳
در راستای آماده سازی به بازیهای آسیایی اینچئون : بانوان کبدی کار در آکادمی ملی المپیک اردو زدند ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
برای بار دوم و جهت حضوری قدرتمند در رقابتهای پاراآسیایی : جودوکاران کم بینا و نابینا تست دادند ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
با حضور در دوره کمیته بین المللی المپیک : قهرمانان المپیک و آسیایی برای ورود به بازار کار آماده می شوند ۸ شهریور ۱۳۹۳
از سوی کمیته بین المللی المپیک برگزار می شود: اولین دوره بین المللی چگونگی انتقال از ورزش قهرمانی به بازار کار ۵ شهریور ۱۳۹۳
برای ارزیابی نفرات دعوت شده به اردو: ملی پوشان تیم ملی اسکیت هاکی بانوان تست دادند ۵ شهریور ۱۳۹۳
جهت حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی : اردوی مشترک شمشیربازان اسلحه اپه ایران با قهرمانانی از اوکراین و لهستان ۳ شهریور ۱۳۹۳
جهت حضوری موفق در رقابتهای لیگ جهانی : ملی پوشان هاکی چمنی تست دادند ۲ شهریور ۱۳۹۳