بخش ارتقای عملکرد

بخش ارتقاء عملکرد:

بخش ارتقاء عملکرد شامل فضاها و امکانات کم نظیر با استانداردهای بین المللی در کشور بوده که دارای سالن های تمرینی مجهز به امکانات و دستگاه های بدنسازی پیشرفته و به روز می باشد تا نیازهای تمرینی ویژه ورزشکاران ملی را پاسخ دهد و امکان انجام تمرینات نوین و پیشرفته را فراهم آورد تا در نهایت به ارتقاء و توسعه عملکرد قهرمانی ورزشکاران در میادین جهانی بینجامد . این بخش شامل دستگاه های تمرین هوازی (تریدمیل های قدرتمند تکنوجیم، الیپیتکال، استپ، انواع دوچرخه و روئینگ) و دستگاه های بدنسازی سری سلکشن و سری استرنگس شرکت تکنوجیم می باشد. همچنین هر سالن از فضای تخصیص یافته جهت انجام تمرینات با وزنه آزاد شامل تخته های وزنه برداری، پاوررک ها و خرک های اسکات و هالترهای وزنه­برداری و تمامی لوازم کمکی تمرینی نظیر سورتمه، بوسو بال، صفحه تعادلی reaxboard ، پاوربند ها و انواع کش ها، فوم­رولر و غیره می باشد. 

از طرفی سالن­های مرکز سنجش دارای فضاهای وسیع و لازم جهت انجام تمرینات سرعت، چابکی و پلایومتریک برای تمرین همزمان چند تیم می باشد.