معرفی آکادمی

آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

 

مطابق فصل چهار، ماده 27، بند 2 منشور المپیک، نقش کمیته های ملی المپیک، توسعه اصول پایه و ارزش های المپیزم در کشور خود، بخصوص در بخش ورزش و آموزش ازطریق ترویج برنامه های آموزش المپیک در کلیه سطوح مدارس، موسسات تربیت بدنی – ورزشی و دانشگاه ها از طریق ایجاد موسسه یا سازمانی به طور اختصاصی مانند آکادمی های ملی المپیک می باشد.

بدین منظور، اندیشه و طرح ایجاد آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در سال  1373 (1994 میلادی) پی ریزی شد و اساسنامه قبلی مصوب 17/10/1373 با اصلاحاتی توسط هیئت اجرایی وقت کمیته ملی المپیک در تاریخ 25/10/1380 تصویب گردید.این مجموعه دربهار 1381 (2002 میلادی) آماده بهره برداری و در تاریخ 31/3/1381 با حضور ریاست وقت کمیته بین المللی المپیک، آقای دکتر ژاک روگ و دیگر مقامات عالی رتبه ورزش کشور به طوررسمی افتتاح شد تا میعادگاه پویندگان علم و عمل درتوسعه ورزش و اصول المپیزم و کسب افتخارات ورزشی باشد.

روز هفدهم ماه مارس سال 2005 میلادی ضمن بازدید شیخ احمد ال فهد ال صباح، رئیس وقت شورای المپیک آسیا، آکادمی ملی المپیک به عنوان مرکز تمرینات برتر این شورا نیز معرفی شد.

آکادمی ملی المپیک ایران در ادامه فعالیت های خود، در تاریخ دوازدهم ژوئن 2007 میلادی، به عنوان نماینده جنوب غرب آسیا در فدراسیون بین المللی سینما و تلویزیون ورزشی (FICTS) انتخاب شد. همچنین دفتر سازمان منطقه ای ضد دوپینگ آسیایی میانه (RADOCA) نیز به عنوان یکی از چهارده مرکز بین المللی و منطقه ای در آکادمی ملی المپیک آغاز به کار نمود.

اگرچه برخی از فعالیت های مشروح فوق با توجه به تغییرات محیطی و بین المللی طی سال های اخیر دستخوش تغییر گردید اما آکادمی ملی المپیک ایران بر طبق معیارهای آکادمی بین المللی المپیک و مراکز آموزشی تربیتی برخی از کمیته های ملی المپیک توسعه پیدا نمود و از این رو در زمینه های مختلف از جمله برنامه های توسعه ارزش های المپیک (OVEP) برای کلیه مخاطبان خود به خصوص دانش آموزان و دانشجویان، توسعه اجتماعی از طریق ورزش، ارتقاء سطوح علمی و فنی ذینفعان سازمان های المپیکی، توسعه امکانات مناسب برای تمرینات وآموزش ورزشکاران ملی و گاها کشورهای دیگر، تقویت عملکرد کارمندان و کارشناسان در بدنه مدیریت سازمان های ورزشی، توسعه امکانات تخصصی لازم برای ارتقاء عملکرد قهرمانان به خصوص با هدف حضور موفق در بازی های قاره ای و المپیک گام های موثری برداشته است.

حوزه عملکرد آکادمی ملی المپیک ایران بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک، مشمول کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی – ورزشی در کمیته ملی المپیک کشورمان می باشد و رئیس آکادمی ملی المپیک بر اساس اساسنامه مذکور توسط هیئت اجرایی وقت منصوب می گردد.

ساختار سازمانی آکادمی ملی المپیک شامل:

رئیس، معاون آموزشی – پژوهشی، معاون اجرایی، روابط عمومی، مراکز آموزش- پژوهش (برنامه ها، همایش ها، دبیرخانه پژوهش و نشر، توسعه ارزش های المپیک- OVEP)، پزشکی ورزشی (سلامت، پیش گیری از دوپینگ، پیش گیری از آسیب، قلبی – عروقی، تغذیه ورزشی)، سنجش و اندازه گیری قابلیت های جسمانی (بیومکانیک ورزشی، ، روانشناسی ورزشی، هتل، سالن های ورزشی - آموزشی و بخش های اداری می باشد.

آکادمی ملی المپیک در مجموعه ورزشی انقلاب در زمینی به مساحت چهار هکتار در شمال تهران واقع شده و دارای سه درب ورودی غربی، جنوبی و شمالی می باشد.