تصویر

نوشیدنی های ورزشی قسمت1

آشنایی با ارزش های المپیک قسمت اول

اهمیت بالا بردن قابلیت‌های ذهنی ورزشکاران

تمرینات پایه و اصولی ورزشی (قسمت سوم)

رویدادها

آغاز مرحله دوم بورسیه ورزشی امیدها و ستاره های 

آکادمی ملی المپیک

 

طرح بورسیه امیدها و ستاره ها            

سومین وبینار بین المللی قلب ورزشی

6 خردادماه 1400

 

رسانه جدید  

 وبینار مبانی و آشنایی با ابعاد مختلف حفاظت از ورزشکاران

26 لغایت 28 اردیبهشت 1400

 رسانه جدید     

تبلیغات