آکادمی المپیک|مراکز آکادمی|مرکز روانشناسی ورزشی

مرکز روانشناسی ورزشی

مرکز روان‌شناسی ورزشی

از بدو تأسیس آکادمی ملی المپیک، مرکز روان‌شناسی ورزشی برای دستیابی به اهداف زیر تشکیل شد.

نقش و اهداف:

-          کمک به افزایش سلامت روانی ورزشکاران تیم های ملی

-          کمک به افزایش سطح آمادگی ذهنی ورزشکاران به منظور عملکرد بهتر

-          کمک به ارتقاء سطح دانش مربیان نسبت به روانشناسی و ارتباطات بین فردی

-          کمک به بهبود کیفیت زندگی ورزشکاران المپیکی

-          تربیت نیروی کارامد و تخصصی از طریق آموزش روان‌شناسان

-          کمک به ارتقاء روابط انسانی در میان ورزشکاران و سازمان‌های ورزشی

-          ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی فردی و گروهی به قهرمانان و مربیان ورزشی

-          اعزام مشاور روان‌شناسی ورزشی به اردوهای تیم‌های ملی

-          برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای ورزشکاران و مربیان

-          برگزاری آزمون‌های روان‌شناختی برای ورزشکاران و مربیان

-          تامین منابع آموزشی و انتشار تک آموز، بروشور، بولتن، پوستر، کلیپ و پادکست با محتوای روان‌شناسی

-          برگزاری گردهمایی‌های علمی، تخصصی و حرفه ای ملی، منطقه ای، بین المللی در زمینۀ روان‌شناسی ورزشی

-          اجرای پروژه های علمی – کاربردی روان‌شناسی ورزشی