آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1399

عنوانتاریخ انتشار
"کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و طراحی تمرین بر اساس نتایج تست ها" ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
آکادمی ملی المپیک مجازی راه اندازی می شود ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه غیر حضوری "از شکست تا پیروزی" برگزار شد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه غیر حضوری "از شکست تا پیروزی" ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
اولین دوره غیر حضوری کارگاه فانکشنال با رویکرد قهرمانی ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
شورای حفاظت از ورزشکاران می تواند مأمن و پناهگاهی برای صیانت از این عزیزان باشد ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
کمیته ملی المپیک مسابقه ورزشی ، هنری و ادبی برگزار می کند ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه تغذیه ورزشی و ملاحظات تغذیه در شرایط کرونا برگزار شد ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
جلسه دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی آکادمی ملی المپیک برگزار شد ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
دومین نشست شورای سیاست گذاری حفاظت از ورزشکاران برگزار شد ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه بررسی نتایج تست های فیزیولوژیکی و طراحی تمرین بر اساس نتایج تست ها برگزار شد ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری کارگاه مجازی از شکست تا پیروزی ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه غیر حضوری مهارت‌های زندگی برای ورزشکاران برگزار شد ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
معرفی پروژه توسعه ورزش زنان در کمیته بین المللی المپیک قسمت دوم ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
معرفی پروژه توسعه ورزش زنان در کمیته بین المللی المپیک قسمت اول ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه تمرینات فانکشنال با رویکرد قهرمانی برگزار شد ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
فراخوان برگزاری کارگاه روانشناسی "از شکست تا پیروزی" ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه غیر حضوری مهارت‌های زندگی برای ورزشکاران برگزار شد ۷ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه هدف گزینی و مدیریت زمان در شرایط حساس برگزار شد ۳ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه هدف گزینی و مدیریت زمان در شرایط حساس برگزار شد ۳ خرداد ۱۳۹۹
مقاله آشنایی با هیدروجیم و هیدرومد ۳ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه روانشناسی مدیریت خشم در ورزشکاران برگزار شد ۳ خرداد ۱۳۹۹