آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی 1400

بهمن (1)
دیدار علی آبادی

دیدار رییس کمیته ملی المپیک با مدیران آکادمی ملی المپیک

مهندس محمد علی آبادی رییس کمیته ملی المپیک با حضور در جلسه مدیران آکادمی با مدیران و مسئولین بخشهای مختلف این مجموعه دیدار و در خصوص فعالیتهای آتی این مجموعه به گفتگو پرداخت. در ابتدای این جلسه دکتر مهرزاد حمیدی رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک گز سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸