آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی 1403

خرداد (1)

بایگانی 1400

بهمن (1)
آزمون اولین دوره دانش پذیری آکادمی ملی المپیک 1

اولین دوره آزمون دانش پذیری آکادمی ملی المپیک

چهارشنبه 6 شهریورماه 1387 دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۷
آکادمی در زمستان، 1386 1

آکادمی در زمستان، 1386

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۷
آکادمی در زمستان، 1386 1

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۷
همایش زانو 1

همایش آسیب شناسی زانو

مکان:سالن همایش های آکادمی ملی المپیک چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دانش پذیر  1

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دانش پذیر

5شهریور87 دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۷