آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی 1400

بهمن (1)
چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 1

چهارمین اجلاس هیئت رئیسه رادوکا

تاریخ 16/7/87 سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷
نشست هیئت رئیسه رادوکا  1

نشست هیئت رییسه رادوکا، 16/7/87

سالن همایش های آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷
تمرین تیم ملی کشتی فرنگی، 25/2/87 1

تمرین تیم ملی کشتی فرنگی، 25/2/87

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷
ژورنال کلاب پزشکی ورزشی، 23/3/87 1

ژورنال کلاب پزشکی ورزشی، 23/3/87

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷
تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 23

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87

اعزامی به مسابقات المپیک ویژه دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷