آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی 1400

بهمن (1)
مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 1

مراسم افتتاح دوره دانشپذیر

با حضور دکتر رضا قراخانلو 2/8/87 پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷
انتخابات کمیته ملی المپیک 5

انتخابات کمیته ملی المپیک

در تاریخ 7 آبان ماه 1387 در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک- عکس از استاد علی کاوه چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷
اردوی تیم ملی جودو  7 آبان ماه 1

اردوی تیم ملی جودو در آکادمی ملی المپیک

عکاس استاد علی کاوه چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷
بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 1

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

9 آبان ماه 1387- عکس از استاد علی کاوه پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷
Academy Complex on a view-1 1

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷
Academy Hotel 1

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷
Aquatic Exercise Center  1

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷
Physical Fitness Assessment and Improvement Center  1

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷
Power traning center 1

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷
Library  info. Center  1

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷
Conference Hall 1

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷
Sports Hall 1

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷