آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1398

عنوانتاریخ انتشار
کارگاه آشنایی با تست های بیومکانیک ۱ مرداد ۱۳۹۸
به منظور حضور در مسابقات جهانی: بوکسورهای اردونشین تست دادند ۳۱ تیر ۱۳۹۸
مشارکت آکادمی ملی المپیک در المپیاد فرهنگی – ورزشی دانشجویان دختر ورزشکار سراسر کشور ۳۱ تیر ۱۳۹۸
با 10 امتیاز پیش نیاز شرکت در آزمون دوره عالی بدنساز: نخستین کارگاه پیشرفته ارزیابی توان هوازی و بی هوازی برگزار می شود ۳۱ تیر ۱۳۹۸
کارگاه تمرینات فانکشنال با رویکرد قهرمانی ۳۱ تیر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه فانکشنال با رویکرد قهرمانی ۳۰ تیر ۱۳۹۸
مراسم بزرگداشت شادروان حجت الله خطیب برگزار شد ۳۰ تیر ۱۳۹۸
برنامه هفتگی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، شنبه 29 تیر لغایت چهارشنبه 2 مرداد ۲۹ تیر ۱۳۹۸
دهمین جلسه دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی برگزار شد ۲۹ تیر ۱۳۹۸
برنامه هفتگی مراکز آکادمی ملی المپیک (22 لغایت 27) تیرماه 1398 ۲۴ تیر ۱۳۹۸
تمرینات آماده سازی تیم ملی هندبال در آکادمی ملی المپیک ۲۳ تیر ۱۳۹۸
نخستین گام اجرایی طرح تاریخ شفاهی تحولات ورزش زنان ایران آغاز شد ۲۳ تیر ۱۳۹۸
دعوت شدگان به تیم ملی پدل تست دادند ۲۳ تیر ۱۳۹۸
دوره آموزشی و مقدماتی تربیت مربی بدنساز آغاز شد ۲۲ تیر ۱۳۹۸
اردونشینان تیم ملی جودو نیروهای مسلح تست دادند ۲۲ تیر ۱۳۹۸
دعوت شدگان به تیم ملی اسکی آلپاین جوانان تست دادند ۲۲ تیر ۱۳۹۸
پیگیری تمرینات تیم ملی اسکی آلپاین دختران در آکادمی ملی المپیک ۲۲ تیر ۱۳۹۸
نهمین جلسه دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی برگزار شد ۱۹ تیر ۱۳۹۸
معاینات از "تیم ملی وزنه برداری پارالمپیک" ۱۸ تیر ۱۳۹۸
معاینات قلبی عروقی اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ۱۲ تیر ۱۳۹۸
معاینات قلبی عروقی تیم ملی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ۱۲ تیر ۱۳۹۸
تست ۱۲ تیر ۱۳۹۸
اولین جلسه توجیهی دپارتمان با مسئولین رشته های مدال آور المپیک و پارا المپیک ۲ تیر ۱۳۹۸
برنامه هفتگی مرکز سنجش ۲ تیر ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی با نمایندگان رشته های المپیکی و پارالمپیکی برگزار شد ۲ تیر ۱۳۹۸