آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1389

عنوانتاریخ انتشار
عضو کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی: یکی از ارکان اقتدار هر کشور ورزش آن می باشد ۱ خرداد ۱۳۸۹
سالن تمرینات پیشرفته قدرتی آکادمی افتتاح شد / رییس کمیته ملی المپیک : انگیزه، همت، انضباط در تمرینات و امکانات مناسب از ارکان موفقیت ورزشکاران است ۱ خرداد ۱۳۸۹
بعنوان تنها نماینده قاره آسیا: یک ایرانی عضو هیئت رییسهISAK شد / مدیر بخش آنتروپومتری آکادمی عضو هیئت رئیسه ISAK شد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
صبح امروز با حضور دبیرکل کمیته ملی المپیک افتتاح شد: دوره مربیگری وزنه برداری همبستگی المپیک ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
با حضور روسا، مدیران وجامعه ورزش کشور" سالن تمرینات برترآکادمی افتتاح می شود ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
در ادامه رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا " تمرینات ملی پوشان نوجوان والیبالیست در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
ملی پوشان هاکی داخل سالن آماده دفاع از عنوان قهرمانی می شود ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹
کلاس مهارت‌های زندگی برای ورزشکاران تیم‌های ملی بدمینتون و شطرنج برگزار شد. ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹
آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک میزبان وزیر ورزش ترکیه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
مراکز سنجش و پزشکی آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک : میزبان ملی پوشان بسکتبالیست ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
آزمون پایان دوره تربیت ماساژور ورزشی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
" در راه رقابت های آسیایی گوانجو " ملی پوشان واترپلو و ژیمناستیک در معاینات پزشکی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
تکواندوکاران ملی پوش در تستهای پزشکی آکادمی / تکواندوکاران برای رقابتهای آسیایی آماده می شوند ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک برگزار می کند: دوره های تخصصی آموزش منابع انسانی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی: والیبالیست های نوجوان تست دادند ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
ثبت نام در دوره های آموزشی سال 1389 (جهت نمایش صحیح اعداد ، لطفاً از مروگر Internet Explorer استفاده نمایید.) ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹
بررسی وضعیت سلامت ملی پوشان اعزامی به گوانگجو آغاز شد / ملی پوشان بوکس و جودو در معاینات پزشکی آکادمی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹
آغاز معاینات تیمهای شرکت کننده در بازیهای آسیایی گوانگجو در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک / ملی پوشان بوکس و جودو فردا در معاینات پزشکی شرکت می کنند ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹
مدیران باشگاه های کشور عراق در دوره مدیریت فوتبال واصول باشگاهداری ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده ازنمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
َکتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی -کاربردی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
از سوی بسیج ورزش دانشجویی برگزار شد: نخستین سمینار مدیریت ورزشی ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
جهت حضور در رقابتهای جهانی : والیبالیست های پارالمپیکی اردو زدند ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
توزیع گواهی نامه های دوره های مربی بدنساز و مدیر برگزاری رویداد ورزشی سال 1388 ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
برای کسب سهمیه المپیک جوانان: بوکسور های جوان در رقابت های جهانی شرکت کردند ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹