جلسه شورای مدیران آکادمی و اعطاء ابلاغ‌های جدید مسئولین این مجموعه

جلسه شورای مدیران 28 آبان 10

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 9

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 8

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 7

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 6

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 5

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 4

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 3

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 2

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

جلسه شورای مدیران 28 آبان 1

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.