آکادمی المپیک|مراکز آکادمی|مرکز پزشکی ورزشی

مرکز پزشکی ورزشی

 

مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک

 با توجه به نقش پر رنگ "پزشکی ورزشی"در ارزیابی، حفظ، ارتقای سلامت جسمی و توانایی جسمانی ورزشکاران از ابتدای تاٌسیس آکادمی ملی المپیک یکی از مراکز اصلی بوده و خدمات خود را در چند زمینه به ورزشکاران ارائه داده که اهم آنها ها شامل:

1-       ارتقاء دانش ورزشکاران، مدیران و اعضای فنی تیم های ورزشی از مباحث پزشکی ورزشی

2-      انجام ارزیابی های غربالگری و پایش سلامتی ورزشکاران حرفه ای

3-     انجام اقدامات درمانی در جهت هرچه سریعتر درمان شدن آسیب های ورزشی

4-     توصیه های عملی جهت به حداقل رساندن آسیب های ورزشی

 

لازم به ذکر است که مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک از دپارتمان های مختلفی تشکیل شده است که توسط همکاران شاغل در آکادمی و گاهاً توسط اساتید محترم حوزه پزشکی ورزشی و دانشگاه ها ارائه خدمات می نمایند که می توان به دپارتمان های ذیل اشاره نمود:

·         دپارتمان قلب و ورزش که با همکاری با اساتید متخصص قلب و عروق جناب آقای دکتر انوری، سرکار خانم دکتر الهه هوشمند و فیزیووژیستها ی ورزشی آقای دکتر نوروزی راهبری می گردد.

 

·         دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی که با حضور اساتید  این رشته از دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، کرمان و گیلان همکاری می گردد.

 

·         دپارتمان تغذیه ورزشی که با حضور نیروهای شاغل در آکادمی و همچنین همکاران این عرصه از دانشگاه بقیه الله و کمیته پارالمپیک اقدامات خود را انجام می دهد.

 

·         دپارتمان فیزیوتراپی و توانبخشی که توسط همکاران شاغل در آکادمی راهبری می گردد.

 

·         درمانگاه آسیب های ورزشی نیز بخشی است که توسط همکاران شاغل در آکادمی ملی المپیک، خدمات مناسب را به ورزشکاران ارائه می دهند.