مرکز سنجش

مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی

مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی عالی­ترین مرکز ملی کشور بوده که تحت نظارت مستقیم کمیته ملی المپیک می باشد و مخصوص آزمون های تیم های ملی اعزامی به مسابقات بین المللی نظیر بازی های آسیایی و المپیک و برگزاری کمپ ها و اردوهای آماده سازی تیم های ملی می باشد.

هدف از تاسیس مرکز سنجش اندازه­گیری فاکتورهای آمادگی جسمانی هر رشته ورزشی با در نظر گرفتن تحلیل  نیازهای ویژه فیزیولوژیکی و بیومکانیکی هر رشته ورزشی و ارزیابی و تحلیل نقاط ضعف و قوت ورزشکاران ملی می باشد. از طرفی مطالعه روند تمرینی از طریق بررسی دقیق تغییرات متغیرهای آمادگی جسمانی متاثر از تمرینات بدنسازی و تخصصی تیم های ملی و ارایه گزارش به مرکز نظارت بر تیم های ملی از اهم وظایف مرکز می باشد.

از دیگر از عمده فعالیت های مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی برگزاری دوره های با کیفیت آموزشی و ارتقا دانش مربیان نظیر دوره های مربیگری بدنسازی و علم تمرین و کارگاه های دانش افزایی مربیان در سطوح بین المللی و ملی می باشد.

به علاوه، مرکز سنجش آمادگی همکاری با واحدهای دانشگاهی و پژوهشی برتر در انجام پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری را با موضوعیت ورزش قهرمانی و مرتبط با عملکرد را دارد و از بدو تاسیس مرکز تاکنون خدمات قابل توجهی به پژوهشگران حوزه ورزش و دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشجویان مهندسی ورزش ارایه نموده است.

شایان ذکر است مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک شامل بخش های زیر بوده که هرکدام خدمات تخصصی متنوعی را به فدراسیون های ورزشی و قهرمانان ملی ارایه می دهند:

 

1-       بخش سنجش و اندازه گیری

2-      بخش تحلیل و تفسیر نتایج

3-     بخش فیزیولوژی ورزشی

4-     بخش بیومکانیک ورزشی

5-     بخش ارتقاء عملکرد