نشست بررسی و تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و رویکردهای آکادمی ملی المپیک در دوره جدید

جلسه سه شنبه 10

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه1 8

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه1 7

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه1 6

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه1 5

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه1 4

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه1 3

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه1 2

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه1 1

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه 9

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه 8

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه 7

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.