آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1396

عنوانتاریخ انتشار
جهت حضور در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا: بانوان والیبالیست تست دادند ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا: تمرینات آماده سازی تیم ملی کاراته در آکادمی ملی المپیک ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در المپیک ناشنوایان: اردونشینان تیم ملی کاراته ناشنوایان تست دادند ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
مرکز روان شناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک برگزار می کند: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک برگزار می کند: کارگاه بازتوانی روانی در ورزشکاران مصدوم ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا-اقیانوسیه : اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته آقایان و بانوان در آکادمی ملی المپیک ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان در آکادمی ملی المپیک ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در مسابقات جهانی : اعضای تیم ملی سنگنوردی و یخ نوردی بانوان تست دادند ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
نشان لیاقت فدراسیون جهانی تنیس روی میز به شاهرخ شهنازی اهدا شد ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
تمرینات ملی پوشان جودو کار جوان و امید در آکادمی ملی المپیک ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا: اردونشینان تیم ملی ورزش سه گانه تست دادند ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا: تمرینات آماده سازی جودوکاران ملی پوش نوجوان در آکادمی ملی المپیک ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا: اردوی آماده سازی شمشیربازان اسلحه اپه در آکادمی ملی المپیک ۹ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در المپیک ناشنوایان: جودوکاران ناشنوا تست دادند ۹ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان 2017 ترکیه : اعضای تیم ملی کاراته ناشنوایان تست دادند ۸ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتابهای خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۷ خرداد ۱۳۹۶
برنامه هفتگی مرکز سنجش ۷ خرداد ۱۳۹۶
جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان: تمرین مشترک تیم های ملی تکواندو ایران، نروژ و سنگاپور در آکادمی ملی المپیک ۳ خرداد ۱۳۹۶
دومین نشست پنجمین دوره پیشرفته مدیریت ورزشی (المپیک سولیداریتی) آغاز شد ۳ خرداد ۱۳۹۶
با همکاری آکادمی ملی المپیک و میزبانی مشهد: نخستین کنگره بین المللی تمرین ذهنی و علوم عصب - رفتاری برگزار می شود ۳ خرداد ۱۳۹۶