آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1389

عنوانتاریخ انتشار
اسلایدهای همایش سلامت روانی و ورزش ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
سلایدهمایش سلامت روانی و ورزش ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
مدیران ورزشی کشور عراق در دوره مدیریت ورزشی آکادمی ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
با هدف ارتقاء کادر پزشکی ورزشی کشور / بر ای نخستین بار آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک برگزار می کند : دوره تربیت پزشکیار ورزشی ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
دبیر کل کمیته ملی المپیک: تربیت نیروی انسانی از برنامه های اساسی آکادمی است / علاقه مندی بانوان در عرصه ورزش نسبت به آقایان مشهود می باشد ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
اسلایدهمایش سلامت روانی و ورزش ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
اسلایدهمایش ورزش و سلامت روانی ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
سلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
اسلاید همایش سلامت روانی و ورزش ۱۱ بهمن ۱۳۸۹
اعلام اسامی پذیرفته شدگان در دوره مربی بدنساز ویژه بانوان ( آزمون 2 بهمن 1389) ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
آغاز دوره تربیت پزشکیار ورزشی ۹ بهمن ۱۳۸۹
رئیس نظام روانشناسی کشور : ناخوشایندی نگرشی وفقر انگیزشی ،کندی حرکت به وجود می آورد ۷ بهمن ۱۳۸۹
دبیر کل کمیته ملی المپیک: ورزش در خانواده یکی از ارکان مهم حفظ و ارتقاء سلامت روانی می باشد /روانشناسی باعث روند رو به رشد ورزشکاران می شود ۷ بهمن ۱۳۸۹
اولین همایش ورزش و سلامت روانی آغاز شد / دبیر همایش ورزش و سلامت روانی: سلامت روانی باعث اوج ورزش قهرمانی می شود ۷ بهمن ۱۳۸۹
"با حضور رییس کمیته ملی المپیک " اولین کنگره ورزش و سلامت روانی افتتاح می شود ۴ بهمن ۱۳۸۹
آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک مدیر برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی تربیت می کند ۳ بهمن ۱۳۸۹
آزمون دوره های تربیت مربی بدنساز و پزشکیار ورزشی برگزار شد " 87 نفر در آزمونهای تئوری و عملی شرکت کردند ۳ بهمن ۱۳۸۹
در اولین همایش ورزش وسلامت روانی : 23 سخنرانی و 27 پوستر ارائه می شود ۳ بهمن ۱۳۸۹