آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1388

عنوانتاریخ انتشار
دکتر سعیدلو در نشست خبری تاکید کرد: افق روشن ورزش ایران در سال 89 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی- کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی- کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی -کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی - کاربردی ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
جهت حضور قدرتمند در رقابت های آسیایی : بانوان والیبالیست نوجوان تست دادند ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک : منابع انسانی بهره ور، از عوامل ایجاد یک دولت انگیزه مندست ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
دوره مربیگری B بین المللی جودو به پایان رسید ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
اعلام اسامی قبول شدگان در دوره مربی بدنساز سال 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
طرح پایش سلامت کارکنان وزارتخانه ها در آکادمی / نشست رئیس آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک با مدیران تربیت بدنی وزارتخانه ها ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
سی و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شد. رئیس کمیته ملی المپیک: امیدوارم سازمان و کمیته بتوانند با همکاری یکدیگر به اهداف تعیین شده و عزت و افتخار کشور برسند ۹ اسفند ۱۳۸۸
سنجش هاکی بازان ملی پوش برای حضوری قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا ۹ اسفند ۱۳۸۸
درگذشت محمد شاه حسینی ۸ اسفند ۱۳۸۸
با حضور مربیان و ورزشکاران تیم های ملی برگزار شد: کارگاه تمرینات سرعت، چابکی و پلایومتریک / استقبال خوب ملی پوشان از کارگاه مرکز سنجش ۴ اسفند ۱۳۸۸