آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1394

عنوانتاریخ انتشار
برگزاری آزمون ورودی هفدهمین دوره مربی بدنساز (بانوان) در سال 1394 ۲۹ تیر ۱۳۹۴
جهت حضوری قدرتمند در المپیک زمستانی نروژ: اعضای تیم ملی اسکی آلپاین تست دادند ۲۳ تیر ۱۳۹۴
برنامه هفتگی مرکز سنجش ۲۳ تیر ۱۳۹۴
جهت حضوری قدرتمند در رقابتهای انتخابی ریو 2016: هندبالیستها تست دادند ۲۲ تیر ۱۳۹۴
جهت حضوری قدرتمند در المپیک زمستانی انجام شد: تست دختران اسکی بازآلپاین ۲۱ تیر ۱۳۹۴
جهت حضوری قدرتمند در رقابتهای آسیایی چین تایپه: تمرینات تیم ملی جودو ناشنوایان در آکادمی ملی المپیک ۱۶ تیر ۱۳۹۴
تمرینات آبی پوشان در آکادمی المپیک ۹ تیر ۱۳۹۴
جهت حضوری قدرتمند در رقابتهای آسیایی و جهانی: آغاز تمرینات تیم ملی جودو جوانان در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ۹ تیر ۱۳۹۴
برنامه های آموزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال 1394 ۳ تیر ۱۳۹۴
جهت حضوری قدرتمند در رقابتهای قهرمانی جهان: هوگوپوشان نونهال دختر تست دادند ۲ تیر ۱۳۹۴
جهت حضور قدرتمند در رقابتهای آسیایی : اعضای تیم ملی اسکواش جوانان بانوان تست دادند ۱ تیر ۱۳۹۴