آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1394

عنوانتاریخ انتشار
جهت حضور قدرتمند در رقابتهای آسیایی : اعضای تیم ملی اسکواش جوانان بانوان تست دادند ۱ تیر ۱۳۹۴
برنامه هفتگی مرکز سنجش ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
پس از پایان آخرین مرحله انتخابی درون اردویی: تمرین ترکیب اصلی تیم ملی تکواندو دانشجویان در آکادمی المپیک ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
جهت حضور قدرتمند در رقابتهای ارتش های جهان: تیم ملی جودو نیروهای مسلح تست داد ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
آغاز چهارمین دوره پیشرفته مدیریت ورزشی با حضور مدیران و اعضاء هیات رئیسه سازمانهای ورزشی المپیکی ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
جهت حضوری قدرتمند در مسابقات دانشجویان جهان: بانوان تکواندوکار تست دادند ۱۷ خرداد ۱۳۹۴
جهت حضور پرقدرت در جام ملتهای آسیا : نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال تست دادند ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
کتابهای خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتابهای خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتابهای خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتابهای خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتابهای خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
The complete guide to sports nutriton/Anita Bean.-London:Bloombury,2013 ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
sports supplements:which nutritional supplements really work/Anita Beans.-London: Bloomsbury,2015 ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
کتاب های خریداری شده از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۶ خرداد ۱۳۹۴
پیش از اعزام به رقابتهای جایزه بزرگ مسکو روی داد: آخرین جلسه تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ۵ خرداد ۱۳۹۴
پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال در آکادمی ملی المپیک محمود مشحون با کسب 23 رای رییس فدراسیون بسکتبال شد. ۲ خرداد ۱۳۹۴
جهت حضور در رقابتهای جهانی پومسه دانشجویان: دومین مرحله اردوی تیم ملی تکواندو دانشجویان در آکادمی ملی المپیک کلید خورد ۲ خرداد ۱۳۹۴