آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1390

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه مهم تاریخ برگزاری آزمون پایانی نهمین دوره مربی بدنساز ویژه بانوان ۳۱ فروردین ۱۳۹۰
دیدار مدیرعامل سازمان آتش نشانی با رییس آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک ۳۰ فروردین ۱۳۹۰
کشتی گیران فرنگی کار آماده رقابت های آسیایی می شوند ۲۷ فروردین ۱۳۹۰
scuba diving /Dennis K. Graver.-Champaign:Human kenetics,2010 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
sport psychology for coaches/Damon Burton,Thomas D Raedeke.-Champaign:Human kinetics,2008 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
Hip & pelvis injuries in sports medicine /Carlos A.Guanche.-philadelphia:Lippincott Williams & wilkins,,2010 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
coaching girls" soccer successfully/Debra Laprath.-Champaign:Human Kinetics,2009 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
Principles of anatomy and physiology/Gerard J. Tortora,Bryan H. Derrickson.-New Jeresy:John wiely& sons,2009 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
Mastering swimming:your guide for fitness,training, and competition.-Jim Montgomery, Mo Chambers.-Champaign:Human kinetics,2009 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
Qualitative research in physical activity and the health professions/William A. Pitney, Jenny Parker.-Champaign:Human kinetics,2009 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
kid"s football fitness/Simon Thadani,steve Foley & Alison Byard.-London:A&C Black,2008 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
Applied anatomy and biomechanics in sport/Editors:Timothy R.Ackland,Bruce C. ElliottJohn Bloomfield.-Champaign:Human kinetics,2009ٍ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
Anatomy for strength and fitness training for women/Mark Vella.-London:New Holand,2008 ۲۳ فروردین ۱۳۹۰
جهت حضور در رقابتهای غرب آسیا: نوجوانان بسکتبالیست تست دادند ۲۰ فروردین ۱۳۹۰