/ نمایش جزییات خبر

آشنایی با تاریخ المپیک و آیین المپیزم

آشنایی با تاریخ المپیک و آیین المپیزم
المپیک باستان پیش از عصر تمدن طلایی یونان شکل گرفته است.بنا بر مدارک باستان شناسی پیشینه بازی های المپیک به سال ٧٧٦ پیش از میلاد می گردد. این بازی ها هر چهار سال یک بار به مدت ١٢٠٠ سال در دشت المپیا (٤٠٠ کیلو متری شهر آتن در یونان )برگزار می شده است.

المپیک باستان پیش از عصر تمدن طلایی یونان شکل گرفته است.بنا بر مدارک باستان شناسی پیشینه بازی های المپیک به سال ٧٧٦ پیش از میلاد می گردد. این بازی ها هر چهار سال یک بار  به مدت ١٢٠٠ سال   در دشت المپیا (٤٠٠ کیلو متری شهر آتن در یونان )برگزار می شده است. این بازی ها ابتدا تنها در دو رشته ورزشی انجام می‌گرفت ولی بعدها به پنج رشته رسید ( مشت زنی- ارابه رانی چهار اسبه- پنتاتلون(شامل: ورزش های پنج گانه: دوی ٢٠٠ متر،پرش طول،پرتاب نیزه،پرتاب دیسک و کشتی) - دویدن با لباس رزم( سپر و خُود و ...) - پاتکرایتوم( تلفیقی از مشت زنی و کشتی). در سال ٣٩٢ پس از میلاد ،همان هنگامی که یونان در اشغال روم بود، دستور تحریم این باز ها توسط امپراتور روم  داده شد.به این ترتیب آخرین دوره بازی های المپیک باستان در دویست و نود و سومین دور آن متوقف شد.
جنبش المپیک
 بازی های المپیک در سال  ١٨٩٤ میلادی توسط بارون پیر دو کوبرتن فرانسوی بازآفرینی شد. بارون پیر دو کوبرتن و گروهی از دوستانش در روز ٢٣ژوئن سال ١٨٩٤ کمیته بین المللی المپیک  IOC را در دانشگاه سوربن پاریس بنا نهادند.هدف آنان پایان بخشیدن به بخشی از بحران های اجتماعی آن روزگاران از طریق بازی های المپیک بود. کوبرتن سعی کرد از طریق احیای بازی های المپیک به اهداف آموزشی خود جامه عمل بپوشاند.او ورزش را مدرسه دموکراسی و مهم ترین وظیفه جنبش المپیک را حمایت از ورزش و جهانی نگری بر شمرد .

 

کمیته بین المللی المپیک 
International Olympic Committe  = IOC
 
کمیته بین المللی المپیک  که اکنون ژاک روگ ریاست آن را بر عهده دارد، در شهر لوزان سوئیس قرار دارد. این کمیته  قلب نهضت المپیک را تشکیل می دهد. چرا که کار حل و فصل مشکلات ، تصمیم گیری های حیاتی مانند انتخاب میزبان مسابقات و برنامه ریزی برای المپیک بر عهده این کمیته است.
 دارد.  NOCدر حال حاضر نهضت المپیک ٢٠٢ کمیته ملی المپیک
اهداف چهار گانه جنبش المپیک
١- ترویج و پرورش ویژگی های اخلاقی و جسمانی که اساس ورزش است.
٢- تعلیم و تربیت جوانان از طریق ورزش با هدف ساختن دنیایی سرشار از صلح و دوستی.
٣- انتشار و ترویج اصول المپیک در سراسر جهان جهت صلح جهانی
٤- گرد آوردن ورزشکاران جهان هر چهار سال یک بار، در جشنواره ای به نام بازی های المپیک
المپیزم بنا بر منشور االمپیک
- شکیبایی وتحمل                 (  Tolerance)
- همبستگی                       (Solidarity )
- احترام به دیگران              (Respect  for  others )
- بازی جوانمردانه               (Fair  play )
- برابری                          (Equality  )
- عدم تبعیض                    (Non-discrimination )
- شرکت درمسابقات             (Taking  part )
- دوستی                         (Friendship )
- رشد ویژگیهای رفتاری (Character development )
آرمان های المپیک
١- شعار المپیک شامل:     
Citius:  سریع تر
Altius:   بالاتر     
Fortius:     قوی تر
٢- اصل آموزش و پرورش
بنا بر نظریات کوبرتن از طریق آموزش و پرورش به  این جنبه از زندگی می توان دست یافت که:” تنها پیروز شدن در زندگی شرط نیست بلکه اصل تلاش کردن است.تنها غلبه کردن بر حریف نیست بلکه اصل خوب نبرد کردن است."
٣- انجام بازی های جوانمردانه
٤- گسترش دوستی و تفاهم میان جهانیان
٥- ایجاد فرصت های برابر
٦- تجلیات فرهنگی مانند: هنر  و فرهنگ و تاریخ
٧- مستقل بودن ورزش از هرگونه سیاست  و ...
هدف از اجرای مراسم گشایش بازی های المپیک
”مراسم تجلیل از مقام نسل جدید است، زیرا آینده  بشر به نسل جوان بستگی دارد .
 بازی های المپیک، مظهر این حقیقت است که: ” شهامت و انرژی جوانی  همراه با امید به پیروزی می تواند آینده را در دست بگیرد .“ کوبرتن
نمادهای المپیک
١- پنج حلقه رنگین المپیک  در زمینه ای سفید = نماد همبستگی و اتحاد پنج قاره است. یکی از این پنج رنگ در پرچم تمام کشورها وجود دارد.
٢- پرچم المپیک= شامل پنج حلقه به ترتیب آبی، زرد، سیاه، سبز و قرمز  المپیک در زمینه ای سفید است. شعار المپیک نیز بر روی این پرچم نقش بسته است. این پرچم نخستین بار در سال ١٩١٤ در پاریس طراحی و به نمایش گذاشته شد.
٣- شعار المپیک = سریع تر،  بالاتر، قوی تر. این شعار توسط کشیشی به نام دیدُن(Didon ) فرانسوی از دوستان کوبرتن ارائه شده است.
٤- سرود المپیک= این سرود توسط اسپیریدُن ساماراس( Spiridon Samaras ) در سال ١٩٥٨ ساخته و با تک خوانی کاستیس پالاماس( Costis Palamas ) به اجرا در آمده است.
٥- مدال های المپیک= در بازی های المپیک به نفرات اول تا سوم هر رشته به ترتیب مدال طلا،نقره و برنز و  به نفرات اول تا هشتم نیز دیپلم و یا حکم قهرمانی داده می شود.
٦- ادای سوگند  در بازی های المپیک( این رسم نخستین بار در سال ١٩٢٠ برگزار شد و طی آن ورزشکاری با ویژگی های آرمانی از میان قهرمانان المپیک و یا از ورزشکاران کشور میزبان انتخاب می شود و متن سوگند نامه را می خواند)
دیگر نمادهای المپیک:
٧- مشعل المپیک ( نخستین بار در  نهمین دوره بازی های المپیک در سال 1928 عرضه شد که در المپیای یونان برافروخته می شود دست به دست و پا به پای دوندگان به شهر میزبان می رسد)
٨- جام المپیک
٩- دهکده المپیک( همه بازیکنان باید در محلی به نام دهکده که برخوردار از تمام امکانات رفاهی است برخوردار باشند.)
١٠- اعطای گواهی شرکت در بازی های المپیک
١١- پیکتو گرام المپیک
زیر مجموعه های المپیک
المپیک تنها مختص بازی ها نیست و سه گروه ویژه نیز  در آن شرکت فعال دارند:
١- فرهنگ و هنر  ٢- محیط زیست -  ٣داوطلبان
                                                                                    
در بیانی کلی آیین المپیزم آیین همت، نفرت ازترس، عشق به میهن، سخاوت، روحیه فتوت، جوانمردی و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب است. بدین ترتیب ارزش های خوب، آزاد منشی وجوانمردی،صلح و دوستی و ... همگی ارزش های منشور المپیک اند و با آموزش المپیک ارتباط دارند. ارزش هایی که  بیگانه با فرهنگ ما نیستند وریشه ای کهن درتاریخ ما دارند.  چنان که در فتوت نامه ها اصل جوانمردی را سه چیز گفته اند :
یکی آن که هر چه بگویی بکنی. دوم آنکه خلاف راستی نکنی.سیم آنکه شکیب را کار بندی.پس هر صفتی که به جوانمردی تعلق دارد بر پایه این سه اصل است: اول خرد، دوم راستی، سوم مردمی
منابع: سجادی، سید نصرالله-  جنبش صد ساله المپیک،تهران،نور،١٣٧٩ 
 - هانری کربن، ترجمه ی احسان نراقی، آیین جوانمردی، ، تهران، سخن، ١٣٨٣

منشور المپیک
 اساسنامه کمیته بین المللی المپیک "منشور المپیک" نام دارد که  شامل ٥ بخش است:
بخش اول جنبش المپیک: در این بخش ابتدا اهداف نهضت المپیک و سپس بازی های المپیک تعریف شده است.  که در قسمتی از آن آمده است: "بازی های المپیک متشکل است از بازی های المپیاد و بازی های المپیک زمستانی."  در این اساسنامه عبارت المپیاد به یک دوره متوالی چهارساله که از هر دوره بازی ها می گذرد، اطلاق می شود. طبق مفاد منشور هرگونه تبعیض در بازی ها نسبت به هر کشور یا هر شخصی به دلایل نژادی و مذهبی و یا سیاسی ممنوع می باشد. بر اساس مواد منشور پرچم و نماد، شعار و آذین المپیک نیز تعریف شده اند.
بخش دوم کمیته بین المللی المپیک IOC  شامل:
پایگاه حقوقی شامل اهداف و اختیارات - عضویت-  تشکیلات -هیئت اجرایی و کنگره المپیک
"پایگاه حقوقی:  در رابطه با اهداف کمیته بین المللی المپیک است مبنی بر کمک به برگزاری مسابقات ورزشی و توسعه امروز ورزش بر طبق آرمان های المپیک،برگزاری منظم جشنواره بازی های المپیک و ارتقاء ارزش بازی ها و تحکیم آرمان های والای گذشته.)اما در مورد عضویت  طبق منشور المپیک برای هر کشور فقط یک عضو در نظر گرفته می شود مگر در مورد کشورهای بسیار بزرگ و فعال در نهضت المپیک و یا کشورهایی که محل برگزاری بازی های المپیک باشند.
هیئت اجرایی برای اداره امور جاری کمیته المپیک(آی. او.سی)، وظایفی را که توسط اجلاس به آن محول می شود مانند: منصوب کردن مدیر آی. او. سی- بر عهده گرفتن مسئولیت نهایی در اداره امور و نگهداری سوابق اداری آی. او. سی را عهده دار است.

چهارمین بخش کمیته بین المللی المپیک اساسی ترین بخش آن یعنی کنگره است و متشکل است از اعضای اصلی و افتخاری آی. او. سی،  نمایندگان فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک و نمایندگان دعوت شده توسط آی. او. سی. است
بخش سوم شامل فدراسیون های بین المللی:در این بخش فدراسیون بین المللی رشته های ورزشی تعریف گردیده و همچنین به رسمیت شناخته شدن هر فدراسیون بین المللی از طرف کمیته بین المللی المپیک است.
بخش چهارم  شامل کمیته های ملی المپیک:
در این بخش چنین آمده : " به منظور توسعه جنبش المپیک در سراسر جهان، کمیته بین المللی المپیک، کمیته های ملی المپیک را که مجاز به استفاده از این نام هستند و در صورت امکان به شکل قانونی تأسیس می شوند و به اجرای قوانین آی. او. سی می پردازند، مورد شناسایی قرار می دهد. هدف اصلی کمیته های ملی المپیک توسعه و حراست از جنبش المپیک و امر ورزش است. "در این بخش موضوعات خود مختاری کمیته های ملی المپیک، اعضای آنان، پرچم، نشانه و حاکمیت قضایی نیز مد نظر است.
بخش پنجم شرکت در بازی های المپیک:
در این بخش که یکی از مهمترین بخش های منشور المپیک است موضوعاتی از قبیل موارد زیر مطرح شده است: مقررات احراز صلاحیت، محدودیت سنی، مقررات پزشکی، نام نویسی مجازات های ناشی از تخلف از قوانین آی. او. سی مدیریت و سازماندهی بازی های المپیک، انتخاب شهر میزبان، دهکده های المپیک، مقررات فنی، برنامه المپیک و ورودیه ، تعداد افراد ، تشریفات، مراسم اعطای مدال به برندگان، مراسم اختتامیه و فهرست برندگان.
تهیه و تنظیم مطالب: آقای شریف صابر  با همکاری مرکز مطالعات و موزه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.
منابع مورد استفاده: جنبش صد ساله المپیک – تألیف سید نصرالله سجادی - بازی های المپیک از آغاز تا امروز – عطاء الله بهمنش


معرفی مرکز مطالعات المپیک کمیته بین المللی المپیک یا OSC

نویسنده : فرناندو ریبا مدیر مرکز مطالعات المپیک واقع در لوزان سوئیس
ترجمه: ماندانا آجودان

مرکز مطالعات المپیک زیر مجموعه  موزه المپیک است و در تاریخ  ٢٣ژوئن سال  ١٩٩٣ در پارک المپیک (لوزان _ اوچی )  افتتاح گردیده است .هدف اصلی این مرکز زنده نگاه داشتن یاد و خاطره جنبش المپیک، ترویج ارزش های جنبش المپیک برقراری پیوند دائمی میان جنبش المپیک و مردم  و نیز برقراری هماهنگی میان مراکز پژوهشی و ترویج پژوهش، آموزش، چاپ و انتشار مطالب در زمینه  جنبش المپیک است. فعالیت های عمده این مرکز ارائه  اطلاعات نوشتاری درباره  موزه المپیک و مرکز مطالعات ، برگزاری نمایشگاه های دائمی و موقت، کنفرانس ها و سمپوزیوم ها با موضوع ورزش و المپیزم است. دیگر فعالیت های این مرکز اطلاع رسانی در مورد جنبش المپیک ، فعالیت های کمیته بین المللی المپیک IOC و موزه می باشد.همچنین در المپیادهای ورزشی و بازی های المپیک نقش آفرینی کرده و به قهرمانان المپیک و مقامات عالی رتبه ی بین المللی خوش آمد گفته و با IOC همکاری نزدیک دارد.

این مرکز چهار هد÷ف اصلی در نظر گرفته است:
١- زنده نگاه داشتن  یاد و خاطره ی جنبش المپیک از بدو تاسیس تا امروز در قالب های نوشتاری ، تصویری ، صوتی .
٢- تسهیل مدیریت IOC  از طریق تامین اطلاعات مورد نیاز درباره حوزه های کاری اعضا و نمایندگان IOC   از گذشته تا حال.
٣-   بهره مندی پژوهشگران و علاقمندان از امکانات آموزشی  مرکز در مورد  جنبش المپیک و دسترسی به اسناد تاریخی IOC
٤-  همکاری با مراکز  پژوهشی و دانشگاه ها در زمینه ترویج المپیزم.

OSC یا مرکز مطالعات   شامل هفت بخش می باشد:

 - بخش آرشیو تاریخیIOC- بخش کتابخانه- بخش مستندسازی - بخش خدمات تصویری (عکس)- بخش صدا و تصویر - بخش خدمات آموزشی -  بخش روابط خارجی

  معرفی مرکز مطالعات و موزه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک
دکتر هایده صیرفی- مدیر مرکز مطالعات و موزه
فعالیت های بنیادین مرکز مطالعات و موزه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک فعالیت های سه گانه ی تاریخی و فرهنگی و هنری در مورد  ورزش های ملی (کهن و نوین) و جنبش المپیک  است.هدف این مرکز حفظ ، گسترش و بالا بردن فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و انتشاراتی و نمایشی در مورد  ورزش و المپیک  به شرح می باشد.
اهداف و فعالیت ها
- برقراری ارتباطات فرهنگی و ورزشی و هنری و تاریخی در جامعه.
- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز علمی،تحقیقی،آموزشی،پژوهشی، هنری در ارتباط با بسط و گسترش جنبه های غیر فیزیکی ورزش برای دستیابی به ارزش های گوناگون اخلاقی ورزش کشور.
 -  شناسایی پیشینه، مدارک،روندها و ارتباطات موثر تاریخی در فعالیت های ورزشی در ایران
 - مطالعه و بررسی تاریخ ورزش های ملی
- چگونگی فعالیت های بدنی ، تربیت بدنی و ورزش و جنبه های مختلف آن در دوره های مختلف تاریخی کشور.
- جمع آوری آثار و نمادهای ورزشی موزه ای،زندگی نامه و تندیس پهلوانان و قهرمانان و مدال آوران ورزشی ایران .
- توجه به نیاز فرهنگی جامعه در شناخت بهتر تاریخ و فرهنگ و هنر ورزش و جنبش المپیزم
- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای مبادله افکار و اندیشه ها با سایر مراکز فرهنگی، هنری داخل و خارج از کشور از طریق برگزاری و شرکت در مجامع و انجمن ها و جشنواره ها و سمینارها و کنفرانس ها
- مشارکت و ارائه پیشنهادها و قراردادها و موافقت نامه ها در چارچوب مقررات و ضوابط.
-  برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های مطالعاتی و انتشاراتی و پژوهشی همگام با دست آوردهای جهانی
- تشکیل کمسیون های تخصصی (علمی- ورزشی، هنری- ورزشی) و تشکیل جلسات ماهانۀ گوناگون با اعضا
- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز علمی،تحقیقی،آموزشی،پژوهشی، هنری در ارتباط با بسط و گسترش جنبه های غیر فیزیکی ورزش برای دستیابی به ارزش های گوناگون ورزشی کشور
-  برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه
- - اقدام به برگزاری میزگردهای تخصصی و گفتگو درباره ی تاریخ ورزش های کهن و نوین
- دایر نمودن کارگاه های آموزشی در ارتباط با تاریخ- فرهنگ وهنر ورزش
-
- اقدام به برگزاری کنفرانس ها و سمپوزیوم های داخلی و خارجی در ارتباط با تاریخ- فرهنگ- هنر و ورزش.

تاریخچه کمیته بین المللی و ملی پارالمپیک

جنبش پارالمپیک  و کمیته بین المللی پارالمپیک
 International Paralympic Committe = IPC
درقرن ١٨ و ١٩ م. تاثیر ورزش در سلامت معلولین کاملا شناخته شده بود .پس از جنگ جهانی اول فیزیوتراپی و ورزش درمانی به اندازه اورتوپدی و جراحی اهمیت به سزایی یافت.ورزش درمانی قدم اول برای ابداع ورزش های معلولین بود که سپس به مسابقات و رقابت های ورزشی ختم شد.بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل تعداد زیاد معلولین جنگی، ورزش های افراد معلول جسمی - حرکتی پا به عرصه وجود نهاد. در ٢٨ جولای سال ١٩٤٨ لندن، هم زمان با افتتاحیه بازی های المپیک، ورزش های با ویلچر آغاز شد.
جنبش پارالمپیک به سال ١٩٤٨ باز می گردد و این زمانی است که لودویک گوتمن اولین مسابقات معلولان جهان را تحت عنوان استوک مندویل با حضور ورزشکاران قطع نخاعی جنگ جهانی دوم برگزار کرد .
در سال ١٩٨٢ کمیته هماهنگ کننده ورزش معلولین با نام  ICC  افتتاح شد. در سال های بعد کشورهای عضو خواستار حضور بیشتر و داشتن نماینده بیشتر در سازمان ها شدند که این امر منجر به تاسیس موسسه مردمی در سال ١٩٨٩ به نام IPC   شد که تا امروز این موسسه تنها سازمان چند منظوره رشته های ورزشی معلولین در جهان است. IPC   یک سازمان بین المللی غیر انتفاعی است با ١٦٠کمیته ملی پارالمپیک و پنج فدراسیون بین المللی مخصوص ورزش معلولین (فلج مغزی ، نابینایان، معلولین کم توان ذهنی ، ورزش های با ویلچر.) سازمان هیی که زیر شاخه IPC می باشند عبارتند از: IWTA = فدراسیون جهانی تنیس با ویلچر، IWBF= فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر، CPISRA = انجمن ورزشی معلولین فلج مغزی، INAS_FID = فدراسیون بین المللی کم توانان ذهنی، WOVD= سازمان جهانی والیبال نشسته، IWAZ = فدراسیون بین المللی ورزش های با ویلچر و قطع عضو، IBSA= فدراسیون بین المللی نابینایان.
IPC مسابقات پارالمپیک و دیگر مسابقات ورزش معلولین را در دو سطح کشوری و جهانی برگزار می‌کند.
مسابقات در رشته های گوناگون برای جانبازان و معلولین در دنیا در پنج سطح برگزار می گردد: -تورنمنت های بین المللی – مسابقات منطقه ای – مسابقات جهانی(هر دو سال یکبار) – مسابقات پارالمپیک(هر چهارسال یکبار) – مسابقات باشگاهی .
دفتر مرکزی و بین المللی سازمان ورزشهای معلولین که رسما در تاریخ ٣ سپتامبر ١٩٩٩ گشایش یافت  در شهر بن آلمان مستقر می باشد.

 
فیلیپ کریون
ریاست کمیته بین المللی پارالمپیک

کمیته ملی پارالمپیکNPC
کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ١٧/١١/١٣٧٩ با هدف توسعه ورزش جانبازان و معلولین تاسیس گردید. همه کشورهای جهان که عضو کمیته بین المللی پارالمپیک(= IPC ) هستند می بایست که برخوردار از  کمیته ملی پارالمپیک باشند.در حال حاضر ١٤٤ کشور جهان دارای کمیته ملی پارالمپیک( =NPC ) بوده و عضو IPC می باشند. معلولیت هایی که می توانند در ورزش های جانبازان و معلولین به فعالیت بپردازند عبارتند از: - قطع عضوها – ضایعات نخاعی – فلج مغزی ها(CP) – نابینایان – کم توانان ذهنی – پولیو(فلج اطفال)یکی از اهداف این کمیته توجه به توسعه و افزایش تعداد ورزشکاران با رویکرد ایجاد ورزش همگانی در میان کودکان، نوجوانان و جوانان دختر و پسر معلول می باشد که این برنامه نهایتا بر همگانی نمودن ورزش پارالمپیک در گروه هدف با ایجاد بستر و توسعه ورزش قهرمانی که از دیگر اهداف مهم کمیته ملی پارالمپیک در آینده محسوب می شود منتج گردید.
کمیسیون ورزش های همگانی در تاریخ ٣٠/١١/١٣٨١ تشکیل گردید. یکی از برنامه های سالیانه این کمیسیون برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی پارالمپیک در هر سال است که از آن زمان تاکنون اجرا گردیده است. نکته مهم و قابل تامل در این طرح و در عرصه های بین المللی ورزش پارالمپیک، ابتکاری و جدید بودن موضوع مطروحه در سطح جهان می باشد که با اعلام از سوی کمیته ملی پارالمپیک به دبیر کل وقت کمیته بین المللی پارالمپیک در سال ١٣٨١ طرح فوق رسما به عنوان یک ایده جدید توسعه ای مطرح و مورد توجه و استقبال فراوان واقع گردید به نحوی که هم اکنون به اشکال گوناگون به اجرای آن در جهان پرداخته می شود. از سوی دیگر این طرح علاوه بر تاثرات عمیق در گروه هدف یعنی ورزشکاران، موجب ارتقا سطح آگاهی مربیان و خصوصا والدین ورزشکاران نسبت به اهمیت و نقش ورزش در زندگی این عزیزان گردید.این مجموعه شامل دو فدراسیون جانبازان و معلولین و نابینایان و کم بینایان می باشد که فدراسیون جانبازان ١٥ رشته ورزشی را شامل می شود که عبارتند از: اسکی، بسکتبال با ویلچر، بوچیا، تنیس روی میز، تنیس با ویلچر، تیر و کمان، تیراندازی، شنا، دو و میدانی، وزنه برداری، والیبال نشسته، فوتبال هفت نفره، کوهنوردی، باستانی و دوچرخه سواری همچنین  فدراسیون نابینایان و کم بینایان ٨ رشته ورزشی را شامل می شود که عبارتند از:  جودو، گلبال ،دو و میدانی، شنا، دوچرخه سواری ، فوتبال پنج نفره،  شطرنج و وزنه برداری نابینایان.
شایان ذکر است که رشته های ورزشی که در مسابقات پارالمپیک که هر چهارسال یکبار برگزار می گردد عبارتند از: تیر و کمان- دو و میدانی- بوچیا- دوچرخه سواری- اسب سواری- فوتبال هفت نفره- فوتبال پنج نفره- گلبال- جودو- وزنه برداری- قایقرانی(بادبانی)- قایقرانی(پارویی)- تیراندازی- شنا- تنیس روی میز- والیبال نشسته- بسکتبال با ویلچر- شمشیربازی با ویلچر راگبی با ویلچر- تنیس با ویلچر-
- تهیه و گردآوری مطالب:  سید احمد سید باقری، کمیته ملی پارالمپیک  و همکاری  مرکز مطالعات و موزه آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.

 

۲۶ بهمن ۱۳۸۷ ۱۵:۱۰
تعداد بازدید : ۱۴,۹۶۸
کلیدواژه ها: آشنایی با تاریخ المپیک و آیین المپیزم تاریخ مختصرجنبش المپیزم

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید