آزمون تئوری و آمادگی جسمانی ارتقاء داوران کشتی درجه ممتاز کشور در آکادمی ملی المپیک (شنبه 27 بهمن ماه 1397)

داوران کشتی1

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

داوران کشتی2

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

داوران کشتی3

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

داوران کشتی4

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

داوران کشتی5

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

داوران کشتی6

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

داوران کشتی7

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

داوران کشتی8

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.