بازدید رئیس فدراسیون جهانی و اعضای مجمع آسیایی رشته رزمی وکتورین از آکادمی ملی المپیک شنبه 1395/3/22

وکتورین14

وکتورین14

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین1

وکتورین1

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین15

وکتورین15

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین2

وکتورین2

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین16

وکتورین16

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین3

وکتورین3

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین17

وکتورین17

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین4

وکتورین4

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین5

وکتورین5

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
وکتورین6

وکتورین6

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.