نشست خبری مهندس قدمی نایب رییس کمیته ملی المپیک با اصحاب رسانه در خصوص بررسی روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک

شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.