تصویر

رویدادها

آغاز مرحله دوم بورسیه ورزشی امیدها و ستاره های 

آکادمی ملی المپیک

 

طرح بورسیه امیدها و ستاره ها            

دهمین دوره تربیت مربی مهارت های ذهنی

7 الی 10 دیماه 1400

 

رسانه جدید    

 وبینار مبانی و آشنایی با ابعاد مختلف حفاظت از ورزشکاران

26 لغایت 28 اردیبهشت 1400

 رسانه جدید     

تبلیغات