خطاب جدی RADOCA به کشور های عضو: تنظیم قوانین ملی مبارزه با دوپینگ تا پایان ماه جاری میلادی

خطاب جدی RADOCA   به کشور های عضو:  تنظیم قوانین ملی مبارزه با دوپینگ تا پایان ماه جاری میلادی
دکتر محمدرضا شریف دبیر کل سازمان منطقه ای مبارزه با دوپینگ آسیای مرکزی در خصوص نتایج نشست هیئت رئیسه RADOCA گفت: هدف اصلی مورد بحث در این جلسه تامین یک طرح راهبردی به منظور محقق شدن طرح کاربردی و عملیاتی آژانس بود.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست بر اساس تعهداتی که کمیته ملی کشورها و نهادهای آنها به آژانس جهانی دادند ملزم به تدوین قوانین  مبارزه کشوری با دوپینگ شده اند که می بایستی مبتنی بر قانون جهانی مبارزه با دوپینگ و کد وادا باشد.
شریف افزود: همچنین کشورها می بایستی در مجالس و پارلمانها کنوانسیون مبارزه با دوپینگ UNESCO را به تصویب برسانند و این در شرایطی است که اگر تا پایان ماه جاری میلادی این امر محقق نشود آژانس جهانی و IOC (کمیته بین المللی المپیک) محدودیتهایی را برای سازمان ورزشی کشور ها در نظر خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: کارشناسان RADOCA پیش نویس قوانین قابل اجرا در کشور ها را به  دلیل حضور 5 کشور عضو آسیای میانه و روسی زبان در این نشست به دو زبان انگلیسی و روسی آماده خواهند کرد و در اختیار کشورهای عضو قرار خواهند داد.
وی در ادامه افزود: RADOCAبه عنوان نهادی در دل آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که متولی انجام فعالیتها و تصمیمات آن در منطقه است کشورهای عضو را مورد خطاب و توصیه جدی قرار داده است که پس از دریافت نسخه روسی و انگلیسی، این قوانین را در کشورشان  نهایی کرده و تا پایان ماه جاری به آژانس جهانی ارسال نمایند.
او در ادامه ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای RADOCA طی یک سال گذشته افزود: آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ سر لوحه کاری خود را از سال 1999 با هفت رویکرد اصلی 1-پذیرش کد و اجرا و تبعیت از آن 2-علوم ورزشی وپزشکی 3-هماهنگی های مبارزه با دوپینگ 4-توسعه ی مبارزه با دوپینگ 5- آموزش 6- برنامه ارتقای آگاهی ورزشکاران در کنار رویدادهای ورزشی 7- آزمایشات کنترل دوپینگ خارج از مسابقات قرار داده است.

 

۱۷ مهر ۱۳۸۷ ۱۴:۰۵
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید