اولین کنگره علمی - ورزشی شورای المپیک آسیا 22-24 اسفند87 کویت

اولین کنگره علمی - ورزشی شورای المپیک آسیا 22-24 اسفند87 کویت

علوم ورزشی در آسیا

::  علم مربیگری و تمرین بی وقفه     

::  سطح دانش مربیان در آسیا

::  فیزیولوژی ورزشی در آسیا

::  پزشکی ورزشی در آسیا

::  روانشناسی ورزشی در آسیا

::  آموزش مبارزه با دوپینگ در آسیا

::  آکادمی های ورزشی و مراکز تمرین در آسیا

::  نقش دانشگاه های آسیایی در توسعه ورزش آسیا

::  ورزشکاران حرفه ای به عنوان رهبر ورزشکاران جوان

::  استعدادیابی و توسعه

::  آموزش فرهنگی و عملکرد ورزشی

::  سلامت ورزشکاران


مدیریت و هدایت ورزش در آسیا

::  طرح استراتژیک توسعه ورزش در آسیا

::  برنامه های کمیته های ملی المپیک کشورهای آسیایی به منظور توسعه ورزش در کشورهای مربوطه

::  فرآیند تکامل و تحول ورزشی در آسیا

::  رسانه های ورزشی در آسیا

::  شایستگی و تعهد مدیران و مجریان ورزشی

::  طرح حمایت همه جانبه از ورزشکاران

::  نقش آسیا در ورزش جهان

::  آموزش منابع انسانی ورزش آسیا

::  تجزیه و تحلیل وضعیت ورزش در کشورهای آسیایی


ورزش بانوان در آسیا

::  نحوه تشویق ورزشکاران زن به منظور حضور در بازی های آسیایی

::  نقش بانوان در مدیریت کمیته های ملی المپیک

::  ارزیابی وضعیت ورزش بانوان در آسیا 


بازاریابی ورزشی در آسیا

::  منابع مالی ورزش آسیا

::   حامیان مالی و حقوق تلویزیونی میزبان 

::  چگونگی افزایش تعداد تماشاچیان

::   ارائه یارانه از طرف دولت ها

::  چگونگی تعیین نمایندگی های بازاریابی

::  بازاریابی بازی ها


بازی های آسیایی

::  برنامه های ورزشی بازی های آسیایی

::  آینده بازی های آسیایی و ضرورت های بعدی به منظور پیشرفت هر چه بیشتر

::  بازی های جوانان در آسیایی 


ورزش و محیط زیست

::  ورزش و محیط زیست در شهرهای میزبان بازی های آسیایی

::  طرح های آتی در راستای ارتقا ورزش و محیط زیست در آسیا

تاریخ های کلیدی کنگره
 10 آبان 1387: آخرین مهلت ارسال مقاله
12 دی 1387: گزینش مقاله ها
24-22 اسفند 1387: اولین کنگره ورزشی شورای المپیک آسیا

ثبت نام
جهت شرکت در کنگره به آدرس www.ocasia.org   مراجعه و پس از تکمیل فرم ثبت نام، آن را از طریق ایمیل به دبیرخانه کنگره ارسال نمایید. آدرس پست الکترونیک:  congress@ocasia.org    
تلفن: 972 5734 965+     فکس: 973 5734 965+   و  82 70 77 88 (21) 98+  

 پوستر کنگره

۶ مهر ۱۳۸۷ ۱۲:۴۵
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید