فعالیت های مرکز آموزش و پژوهش


بخش آموزش با مشارکت ، همکاری و حمایت از مراکز دیگر آکادمی ملی المپیک، برخی از بخش های کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی، سازمان های ورزشی دیگر ، مراکز ورزشی استان های مختلف کشور طی سال های 1397 لغایت 1400، حدود 400 برنامه آموزشی با حدود 13551 نفر مخاطب با توجه به شرایط کوید 19  برنامه ریزی و اجرا نموده است.

بخش پژوهش و نشر طی سال های 1398 لغایت 1400 در قالب شورای پژوهش و نشر، 199 مورد تدوین، ترجمه و تحقیق دریافت، بررسی، داوری، و تصمیم گیری نموده است. تا آذر ماه 1400 تعداد هفت عنوان کتاب نهایی با موضوعات کاربردی در سازمان های المپیکی، تصویب و به چاپ رسیده است و سه مورد تحقیق نهایی با اهداف مرتفع نمودن نیازهای سازمان های المپیکی، تصویب، ثبت سامانه سمات شده و عقد قرار داد صورت گرفته و در حال اجرا می باشد.

 

همایش سالیانه آکادمی ملی المپیک هر سال با شش پنل تخصصی شامل توسعه ارزش های المپیک، مدیریت سازمان های المپیکی، بهینه سازی عملکرد ورزشکاران نخبه، ملاحظات پیشگیری از آسیب ورزشکاران، آمادگی روانی ورزشکاران نخبه، مانیتورینگ ورزشکاران پارالمپیکی  با سخنرانان داخلی و خارجی در ماه های پایانی سال برگزار و در سال 1400 در حال برنامه ریزی  و هماهنگی جهت اجرا می باشد.

 

۲۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید