کارگاه تجزیه و تحلیل نیازهای ورزشکاران برگزار شد

کارگاه تجزیه و تحلیل نیازهای ورزشکاران برگزار شد
بخش سنجش مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک کارگاهی غیرحضوری را با عنوان تجزیه و تحلیل نیازهای ورزشکاران برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی آکادمی ملی المپیک، جواد شفیعی مسئول بخش سنجش مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک در خصوص اهداف برگزاری این کارگاه گفت: از آنجا که نیاز به طراحی تمرین برای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی، کسانی که برای سلامتی خود تمرین می کنند و همینطور کسانی که از آسیب بازگشته اند متفاوت بوده و توجه به این نکته که مربی بدنساز و فنی باید برای هر کدام از این افراد طراحی تمرین ویژه ای ارائه کند، مرکز سنجش اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان تجزیه و تحلیل نیازهای ورزشکاران نمود.
وی افزود: در این کارگاه یک روزه که از 10 امتیاز حضور در آزمون ورودی دوره مربیگری بدنساز آکادمی برخوردار بود، نیازهای ورزشکاران در سه بعد خیلی مهم تجزیه و تحلیل نیازهای سلامتی ورزشکاران، ارزیابی بیومکانیکی و حرکتی ورزشکاران و تجزیه و تحلیل نیازهای عملکردی ورزشکاران به شرکت کنندگان آموزش داده شد.
جواد شفیعی مدیر کارگاه مذکور، در ارتباط با موضوعات و مباحث ارائه شده در این کارگاه غیرحضوری که با حضور 35 نفر برگزار شد گفت: اولین مورد از منظر پزشکی و سلامتی بود که به همین منظور در بخش نخست دکتر سید شمس الدین تقوی به بیان تحلیل نیازهای سلامتی، پزشکی و تندرستی کسانی که قصد دارند ورزش را شروع کنند پرداخت.
دکتر تقوی در ادامه و با توجه به شیوع کرونا، در رابطه با آزمون هایی که برای بازگشت ورزشکار بعد از کرونا باید مدنظر قرار داد، توضیحاتی را برای شرکت کنندگان ارائه کرد.
شفیعی افزود: دومین بخش کارگاه به تحلیل بیومکانیکی و حرکتی ورزشکاران اختصاص داشت. در تحلیل های بیومکانیکی، علاوه بر تحلیل فیزیولوژیکی، تحلیل بیومکانیکی حرکت هم از اهمیت خاصی برخوردار است چون اهرم هایی که ما در یک ورزش استفاده می کنیم اهرم های متفاوتی می باشند.
به همین منظور و با توجه به محدودیت زمانی کارگاه، در این بخش بهزاد خاکزاد به موضوع با اهمیت تحلیل بیومکانیکی حرکت ها پرداخت. شرکت کنندگان در این بخش با این موضوع که برای شروع یک فعالیت و با یک تحلیل خیلی ساده بیومکانیکی می توانیم حتی کسانی که مستعد پارگی ACL می‌باشند را شناسایی کنیم، آشنا شدند.
مسئول بخش سنجش مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک در پایان ابراز داشت: سومین بخش کارگاه در رابطه با تحلیل های عملکردی ورزشکاران بود که توسط دکتر حمید رجبی تدریس شد.
در این بخش ورزشکاران را از نظر حرکت ها مورد ارزیابی قرار دادیم. اگر از نظر تحلیل حرکتی فانکشنال و عملکردی، ورزشکاران را بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم خواهیم دید که در رشته های مختلف ورزشی بعضی ها در برخی حرکت ها مستعدتر هستند و خود این تفاوت باعث می شود مربیان طراحی تمرین متفاوتی برای ورزشکاران یک رشته ورزشی خاص ارائه کنند.
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۳
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید