کارگاه پیشگیری از آسیب‌های شانه در ورزش برگزار شد

کارگاه پیشگیری از آسیب‌های شانه در ورزش برگزار شد
دپارتمان پیشگیری از آسیب‌های ورزشی مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک کارگاه غیرحضوری پیشگیری از آسیب‌های شانه در ورزش را با همکاری مرکز آموزش این آکادمی برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی آکادمی ملی المپیک،  در این کارگاه یک روزه که از پنج امتیاز حضور در آزمون ورودی دوره مربیگری بدنساز آکادمی برخوردار بود، مباحث آشنایی با آناتومی و حرکت‌شناسی مفصل شانه و ریسک‌فاکتورهای آسیب مفصل شانه در ورزش توسط دکتر علیرضا شهاب و مباحث آشنایی با پروتکل‌های پیشگیری از آسیب مفصل شانه و بازگشت به ورزش پس از آسیب شانه توسط دکتر مهدیه آکوچکیان به شرکت کنندگان ارائه شد.
آناتومی و ساختار مفصل شانه، چگونگی عملکرد این مفصل، اهمیت ریتم کتفی _ بازویی و نقش آن در حرکات ورزشی، میزان وقوع آسیب شانه در رشته های مختلف ورزشی و چگونگی وقوع آسیب، تمامی عوامل خطرزای درونی و بیرونی، تمرینات مناسب جهت پیشگیری از آسیب های شانه، ارائه پروتکل های تمرینی و تمرینات مناسب جهت بازگشت به تمرین و مسابقه و همچنین روش های ارزیابی ورزشکار جهت اطمینان از بهبود ورزشکار جهت بازگشت به ورزش  از مهمترین موضوعاتی بود که در کارگاه مذکور به شرکت کنندگان ارائه شد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۲۶
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید