دوخبر از بخش بیومکانیک و مهندسی ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک :

دوخبر از بخش بیومکانیک و مهندسی ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک :
آزمونهای بیومکانیک از تیم ملی اسکواش بانوان /
در بخش بیومکانیک و مهندسی ورزش انجام شد :انجام آزمونهای تخصصی ویژگیهای قدرت از تیمهای ملی
آزمونهای بیومکانیک از تیم ملی اسکواش بانوان

اعضای تیم ملی اسکواش بانوان با حضور در بخش بیومکانیک آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در آزمونهای بیومکانیکی این مرکز حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، این آزمونها بنا به درخواست کمیته پژوهش فدراسیون اسکواش در طی نوبت در مرکز سنجش و توسعه قابلیتهای جسمانی آکادمی ملی المپیک انجام گردید.
آزمونهای فوق از 14 تن از ورزشکاران بانوی ملی پوش و حرفه ای رشته اسکواش  با اهدافی ویژه  به عمل آمد که اهم آن در ذیل اشاره می شود:
- تعیین ارتباط عملکرد عضلات ناحیه مرکزی با بیومکانیک تکنیک دراپ در رشته اسکواش
-بررسی سفتی عضلات اندام تحتانی بازیکنان
شایان ذکر است که نتایج این آزمونها پس از تجزیه و تحلیل در اختیار کمیته ملی المپیک و فدراسیون اسکواش قرار خواهد گرفت.

در بخش بیومکانیک و مهندسی ورزش انجام شد :انجام آزمونهای تخصصی ویژگیهای قدرت از تیمهای ملی

بخش بیومکانیک و مهندسی ورزش آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک اقدام به انجام آزمونهای تخصصی ویژگیهای قدرت از تیمهای ملی نمود.
به گزارش روابط عمومی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، این آزمونها با استفاده از سیستم متغیرهای بیومکانیکی نظیر توان، نیرو، نرخ توسعه نیرو، عملکرد چرخه کشش انقباض و .... را اندازه گیری می کند.
لازم به ذکر است نتایج کاربردی این آزمونها در اختیار فدراسیونهای مربوطه قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر می باشد که این آزمونها برای نخستین بار در مجموعه آزمونهای مرکز سنجش و قابلیتهای جسمانی مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک قرار گرفته است.
۴ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۲۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید