برنامه هفتگی مرکز سنجش

برنامه هفته دوم اردیبهشت مرکز سنجششنبه

تست تیم  ملی اسکیت هاکی(بانوان)

93/2/13

یکشنبه

تست تیم  ملی اسکیت هاکی(بانوان)

93/2/14

دوشنبه

تست تیم ملی والیبال

93/2/15

سه شنبه

تست تیم  ملی شمشیر بازی

93/2/16

چهارشنبه

تست تیم ملی  شمشیر بازی(بانوان)

93/2/17

پنجشنبه

 

93/2/18

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۴:۲۹
امتیاز را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید