Clinical Skills documentation guide for athletic training /Herb Amato, Christy D.Hawkins, Steven L.Cole-USA:Slack Incorporated,2006


مهارت های بالینی: راهنمای گزارش نویسی برای تمرین ورزشکاران (چاپ دوم)
نویسندگان:هرب آماتو ، کریستی دی – هاوکینز، استیون ال – کول

دانشجویان تمرین ورزش کاران نیاز به یاد گرفتن ، تمرین، آزمودن، تسلط پیدا کردن برمهارت های بالینی مورد نیاز رشته ی تحصیلی شان دارند. این کتاب را میتوان از آغاز تحصیل در این رشته تا پایان آن مورد استفاده قرار داد. این کتاب"مهارت های بالینی – راهنمای گزارش نویسی برای تمرین ورزشکارن " برای رفع نیازهای دانشجویان و اساتید این رشته در چاپ دوم ارایه شده است.
کتاب راهنمای عملی آمادگی برای آزمون مهارت های بالینی برای تمرین ورزشکاران ، به صورت حاضر روزآمد و اصلاح شده با نامی جدید عرضه شده و با دقت کامل همه ی مطالبی که برای کسب مهارت در تمرین لازم است و در حرفه ی آموزشی خود با آن ها برخورد می کند، ارایه کرده است.
نویسندگان این کتاب درچاپ دوم مطالب را مورد تجدید نظر قرار داده و آن ها را به روز کرده اند. همچنین ، استانداردها و یافته های تخصصی تجارب بالینی، ثبت شده از سوی انجمن ملی تمرین ورزشکاران ، ارایه شده است.
سبک نوشتاری کتاب "یادگیری به مرور زمان" را در برگرفته و یک آزمون عملی سه درجه ای در بخش های مخصوص Evaluation box برای هریک از مجموعه های مهارتی شامل فهرستی با قابلیت دسترسی بالاست که دانشجویان این رشته را در امر یادگیری، تمرین ، آزمودن و تسلط پیدا کردن در مهارت های بالینی یاری میدهد.
ویژگی های جدید چاپ دوم عبارتند از:
- بیش از 110 مجموعه از مهارت های بالینی_در مجموع 350 مهارت
- هریک از فصل ها به شکل قابل استفاده تری سامان دهی شده است.
- منابع مندرج در کتاب روزآمد شده است.
بخش های جدید چاپ دوم عبارتند از :
-حرکت یا جا به جایی مفصل
- پزشکی عمومی
- تمرین/ بازآموزی درمانی
-شیوه های درمانی
- مقیاس های درمانی
اساتید نیز با استفاده از این کتاب می توانند به راحتی در هنگام آموزش دادن ، تمرین ، ارزیابی مهارت های بالینی برنامه ی درسی خود را کامل کنند.
با عرضه ی فصل های جدید  در چاپ دوم این کتاب می توان پیشرفت تدریجی دانشجویان در کسب مهارت های بالینی را سنجید، اطلاعات به صورت جدید سازمان دهی شده و 110 مجموعه از مهارت های بالینی عرضه شده است . تهیه ی چاپ دوم این کتاب ، نخستین گامی است که دانشجویان رشته تمرین ورزشکاران به سوی کسب مهارت های بالینی برمیدارند.

 


۶ آبان ۱۳۸۷ ۱۵:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید