دوره مدیریت استراتژیک ویژه مدیران ورزشی عراق

دوره مدیریت استراتژیک ویژه مدیران ورزشی عراق
آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک دوره آموزشی مدیریت استراتژیک را ویژه مدیران ورزشی کشور عراق برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک، این دوره از صبح امروز به مدت چهار روز و در دونوبت صبح و بعداز ظهر در آکادمی برگزار می شود.
مفاهیم و اهمیت برنامه ریزی، فرآیند مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، ماموریت و چشم انداز سازمان، ارزش های محوری سازمان، شناختSWOT سازمان تعیین موقعیت استراتژیک سازمان، ترسیم ماتریسSWOT سازمان و احصا استراتژی، جذابیت و الویت بندی استراتژی های سازمان، موانع اجرای استراتژی در سازمان، مفاهیم کارت امتیازی متوازن BSC ، تبدیل استراتژی به اهداف کمی و، کیفی، سنجه ها و اقدامات عناوین این دوره می باشند که توسط مدرسین ارائه می شود.
دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر سید نصراله سجادی ، دکتر خسروی زاده و دکتر لقمان کشاورز مدرسین این دوره می باشند.
۸ آذر ۱۳۹۰ ۱۲:۵۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید