Manual of exercise testing/ Victor F. Froelicher, Janathan N.Myers ._ 3rd ed. Philadelpia:mosby,2007

راهنمای تست ورزش
نویسندگان:ویکتور اف. فرویشیر و جاناتان ان. مایرز

چاپ سوم کتاب راهنمای آزمودن تمرین، مکمل کتاب (تمرین و قلب) اثر همین نویسندگان  است . نوشتار و منابع خواندنی داردو نمونه های موردی متعددی از الکتروکاردیوگارفی های مربوط به تمرین در موارد عادی ، نادر و جالب ارایه شده است که می تواند در موارد آموزشی به کار رود. امیدواریم این کتاب راهنما ، ابزار آموزشی خوبی برای همکاران، رزیدنتها ، دانشجویان، پزشکان که علاقه مند به کاربرد بالینی تست ورزش هستند، باشد.
در چاپ سوم ، سعی کردیم پیشرفت های به دست آمده در زمینه ی کاردیولوژی را ضمیمه کنیم. پیشرفت های مذکور از آن جا اهمیت پیدا می کنند که به نحوی بر تست ورزشexercise testing  و فیزیولوژی تمرین بالینی اثر می گذارند:
1- تشخیص افتراقی سندرم های حاد قلبی(ACS)
2- شاخص های زیستی مربوز یه اسکیمی و انباشتگی حجمی/ اختلال در عملکرد بطن چپ در لحظه ی تماس(تروپونین و پپتیدناتری اورتیک فسفر(BNP)
3- پیشرفت هایی در مداخلات زیرجلدی قلبی(PCI)که با اســتفاده از فنرهای آغشته به داروست از بروز نارسایی های انواع معمولی می کاهد.
4- توصیه های مبنی بر شواهد که کاربرد PCI را در مقایسه با ترومبولیز در انفارکتوس قلبی حاد، بهتر می داند.
5- مصرف داروهاییکه به طور قابل قبول در بیماران مبتلا به بیماری  های قلبی حیات بخش هستند.
6- پیس میکر هایی که جهت درمان سنکرونیزاسیون مجدد قلبی CRT به کار می روند.
7- در نظرگرفتن تست ورزش به عنوان یک فرصت جهت سنجش تعامل پیچیده موجود بین CVو سیستم های خودکار بدن
همه ی پیشرفت های مذکور بر یکدیگر تاثیر می گذارند و بهتر است بر اهمیت تشخیص تست ورزش تاکید کنیم. بیشتر بیمارانی که نیاز به انجام تست ورزش داشتند (پس از نخستین مرحله ظهور نشانه ها)، اکنون با سنجش میزان تروپونین مورد ارزیابی قرار می گیرند. در برخی از موارد، آنها بدون تامل تحت کاتتریزاسیون قلبی قرار می گرفتند. بسیاری از کاردیولوژیست ها معتقدند که پیشرفت های به دست آمده در PCI تشخیص های غیر مهاجم درد قفسه ی سینه را مورد توجه قرار داده است . زیرا آنژیوگرافی می تواند هم جهت تشخیص و هم درمان مشکل به کار رود. نکته ی مهم قابل توجه دیگر افزایش روز افزون هزینه های درمانی است و روزبه روز از تعداد افرادی که می توانند بهای انجام این آزمایش ها و مداخلات را بپردازند کاسته می شود.

۱ آبان ۱۳۸۷ ۱۳:۱۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید