Genetics and molecular biology of muscle adaptation

تکمیل سری کتاب های رشته ی علوم ورزش و تمرین

 تاکنون، به طور تقریبی ، همه ی برنامه های تحصیلی ، سال آخر مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد، برمبنای سری کتابها( نوشته ها)ی این مجموعه تدریس شده است. این کتابها امکان انتخاب از بین چند عنوان را به دانشجویان می دهد. در این سطح لازم است که کتاب ها هم تخصصی باشند و در عین حال زیاد پیشرفته نباشند. این کتاب یکی از کتابهای این مجموعه استکه به طور اختصاصی برای تدریس در رشته ی علوم ورزش و تمرین نوشته شده است.
ژنتیک و بیولوژی ملکولی ، سازگار شدن عضله از شروع زندگی آغاز شده  و با مکانیسم هایی که عضلات را با شکل های مختلف تمرین سازگار می سازند، پایان می یابد. در این رشته ،نحوه ی  تهیه ی شواهد مربوط به گسترش نفوذ ژنتیک بر ظرفیت های انسانی ، نحوه ی مطالعه عضلات و فیبر های عضلانی از نظر ویژگی های عمومی و تفاوت های فردی و تکنیک های بیولوژی ملکولی همراه با تکنیک های فیزیولوژیکی ملکولی تمرین استفاد شود. این کتاب نخستین نوشته درباره این موضوع است و برای دانشجویان رشته ی علوم ورزش و تمرین نوشته شده است.
در جایی که متون مرتبط دسته بندی می شوند، دوره ای که همه ی ژنوم های انسانی به ترتیب قرار داده می شوند، این کتاب پیشرفته ، صریح ترین توضیحات موجود درباره ی فیزیولوژی ورزش و تمرین را در دسترس خوانندگان قرار می دهد.
مشخصات کتاب:
-شرح مختصری از تاریخچه ی زندگی بر روی زمین و تکامل انسان- از جمله مبنای ژنتیکی ظرفیت های جسمانی انسان- ارائه شده است.
- روشهایی که به وسیله آن ها رابطه ی ارث با ویژگیهای جسمانی توضیح داده می شود، عرضه شده و نتایج مختلفی به دست آمده است.
- جزییات مربوط به تاریخچه و وضعیت کنونی " انواع فیبرها" ی عضلانی (انسان و حیوان) ارائه شده و روش هایی که میتواند مورد استفاده قرار گیرد معرفی شده است.
- تکنیک های پژوهش بیولوژی ملکولی مورد استفاده جهت کار بر روی تکامل عضلانی و سازگاری آن به طور کامل شرح داده شده است.
- روش های تمرین استقامتی و قدرتی و مکانیسم هایی در سطح ملکولی که توسط آن ها تاثیر ایجاد می شود مطرح شده است.
- پروتکل های آزمایشگاهی جهت انجام تکنیک های ملکولی – بیولوژیکی و شیمی بافت ضمیمه شده است.
- مولفه های مربوط به استاندارد جدید کتاب آموزشی از جمله اهداف یادگیری ، نکات کلیدی و واژه نامه های ارزشمندی از اصطلاحات و کلمات اختصاری مورد استفاده نیز ارائه شده است.

 

۱ آبان ۱۳۸۷ ۱۳:۱۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید