ملاقات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک/ 29 بهمن 87

ملاقات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی 1

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷

ملاقات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی 3

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷

ملاقات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی 4

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷

ملاقات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی 5

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷

ملاقات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی 6

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷

ملاقات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی 7

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷

ملاقات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی 8

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷

مقلات رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با رییس آکادمی 1

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷

مهندس علی آبادی

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.