مراسم افتتاحیه هنر، ورزش ، المپیک، عکس: علی کاوه

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 23

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 2

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 3

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 18

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 16

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 17

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 20

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 4

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 6

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

مراسم افتتاحیه مسابقه هنر، ورزش ، المپیک 7

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.