ملاقات دانشجویان اولین دوره مهندسی ورزش با رییس آکادمی ملی المپیک

ملاقات دانشجویان اولین دوره مهندسی ورزش با رییس آکادمی ملی المپیک 1

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

ملاقات دانشجویان اولین دوره مهندسی ورزش با رییس آکادمی ملی المپیک 2

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

ملاقات دانشجویان اولین دوره مهندسی ورزش با رییس آکادمی ملی المپیک 3

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

ملاقات دانشجویان اولین دوره مهندسی ورزش با رییس آکادمی ملی المپیک 4

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

ملاقات دانشجویان اولین دوره مهندسی ورزش با رییس آکادمی ملی المپیک 5

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

ملاقات دانشجویان اولین دوره مهندسی ورزش با رییس آکادمی ملی المپیک 6

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷

ملاقات دانشجویان اولین دوره مهندسی ورزش با رییس آکادمی ملی المپیک 7

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.