تمرین تیم پیروزی در آکادمی ملی المپیک 25/8/87

تمرین تیم پرسپولیس در اکادمی ملی المپیک 25/8/87 1

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۷

تمرین تیم پرسپولیس در اکادمی ملی المپیک 25/8/87 2

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۷

تمرین تیم پرسپولیس در اکادمی ملی المپیک 25/8/87 3

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۷

تمرین تیم پرسپولیس در اکادمی ملی المپیک 25/8/87 4

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۷

تمرین تیم پرسپولیس در اکادمی ملی المپیک 25/8/87 5

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۷

تمرین تیم پرسپولیس در اکادمی ملی المپیک 25/8/87 6

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۷

تمرین تیم پرسپولیس در اکادمی ملی المپیک 25/8/87 7

شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.