انتخابات کمیته ملی المپیک

در تاریخ 7 آبان ماه 1387 در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک- عکس از استاد علی کاوه

انتخابات کمیته ملی المپیک 5

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 1

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 3

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 2

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 4

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 6

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 7

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 8

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 9

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 10

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 11

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷

انتخابات کمیته ملی المپیک 12

چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.