مراسم افتتاح دوره دانشپذیر

با حضور دکتر رضا قراخانلو 2/8/87

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 1

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 2

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 3

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 4

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 5

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 6

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 7

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 8

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 9

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

مراسم افتتاح دوره های دانشپذیر دوم آبان ماه 87 10

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.