بازدید نخبگان ورزشی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) از آکادمی ملی المپیک

بازدید نخبگان ورزشی کمیته امداد 8

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید نخبگان ورزشی کمیته امداد 10

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید نخبگان ورزشی کمیته امداد 9

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید نخبگان ورزشی کمیته امداد 7

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید نخبگان ورزشی کمیته امداد 6

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید نخبگان ورزشی کمیته امداد 5

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید نخبگان ورزشی کمیته امداد 4

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید نخبگان ورزشی کمیته امداد 3

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.