برگزاری دومین مرحله از مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی جوجیتسو در آکادمی ملی المپیک

دومین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو 8

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

دومین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو 7

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

دومین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو 6

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

دومین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو 5

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

دومین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو 4

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

دومین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو 3

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

دومین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو 2

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

دومین مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی جوجیتسو 1

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.