اعطای احکام جدید معاونت ها و جانشین رئیس آکادمی ملی المپیک

رسانه جدید

شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه 5

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه 3

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه 2

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

جلسه سه شنبه 1

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.