دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 3

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 11

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 10

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 8

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 7

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 6

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 5

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 4

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 2

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

دوره آموزشی مهارت‌های مشاوره مبتنی بر درمان‌شناختی رفتاری (CBT) در ورزش 1

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.