قایقرانی ایران در المپیک پکن 2008، عکس: استاد علی کاوه

قایقرانی ایران در المپیک پکن 2008، عکس: استاد علی کاوه 1

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

قایقرانی ایران در المپیک پکن 2008، عکس: استاد علی کاوه 2

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

قایقرانی ایران در المپیک پکن 2008، عکس: استاد علی کاوه 3

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

قایقرانی ایران در المپیک پکن 2008، عکس: استاد علی کاوه 4

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

قایقرانی ایران در المپیک پکن 2008، عکس: استاد علی کاوه 5

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

قایقرانی ایران در المپیک پکن 2008، عکس: استاد علی کاوه 6

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.