بازدید ریاست شورای المپیک آسیا، اسفند 1383

بازید شیخ احمد فهد الصباح رییس شورای المپیک آسیا از آکادمی ملی المپیک و انتخاب آکادمی به عنوان مرکز تمرینات برتر آسیا، 23 اسفند 1383

3

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

11

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

1

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

16

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

2

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

4

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

17

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

8

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

5

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

23

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

10

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷

6

دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.